Khởi đầu cho thành công

Tạo backlink tự nhiên bằng đa dạng hóa anchor text

Trong công việc làm SEO thì da dạng hóa anchor text là một trong những thủ thuật quan trọng, sự đa dạng hóa anchor giúp tạo nên các backlink tự nhiên hơn, nó giúp từ khóa lên bền vững hơn và khó bị các thuật toán phát hiện và phạt trang

 

Trong cuộc chiến giành thứ hạng xuất hiện trên kết quả của các công cụ tìm kiếm thì công việc xây dựng backlink là công việc trọng yếu. Các SEOer cần chú trọng là phải đa dạng hóa anchor text để tạo ra các backlink tự nhiên hơn. Điều này giúp cho từ khóa có được thứ hạng tốt hơn và để tránh khỏi việc các cổ máy tìm kiếm đưa các từ khóa trong backlink vào danh sách cần lọc hoặc đánh dấu là link không chất lượng.

Trong các thủ thuật tạo backlink tự nhiên thì không thể không nhắc đến các dạng backlink sau đây:

Backlink rel nofollow, backlink không có anchor, backlink với anchor đa dạng hóa, backlink ảnh

Backlink nofollow 

Backlink này được các bộ máy tìm kiếm nhận biết , các từ khóa được các bộ máy tìm kiếm nhận ra và đưa vào index, điều này giúp từ khóa của bạn leo top. Tuy nhiên như các bạn đã hiểu về backlink nofollow thì sẽ không nhận được giá trị pagerank nào cho trang đích. Tóm lại, các bạn cũng thấy rằng các backlink dạng nofollow, không giúp cải thiện pagerank nhưng nó có đóng góp cho việc cải thiện thứ hạng của từ khóa

 

Backlink không có anchor

Ví dụ như “truy cập tại http://bizstore.vn”

Backlink này tạo các giá trị chảy theo đường link về trang như link juice và pagerank chứ không có tác dụng giúp lên từ khóa của bạn có ưu thế về thứ hạng vì các bộ máy tìm kiếm cũng như google không hiểu nó là anchor

 

Backlink theo dạng đa dạng hóa anchor text

Đây là cách thức chúng ta tạo các backlink có anchor với các nghĩa gần giống nhau kiểu như “làm web, tạo web, thiết kế web”; các anchor text này có tác dụng khá tích cực trong việc làm seo, việc bạn đa dạng hóa các anchor đồng nghĩa với việc bạn tạo cơ hội để các từ khóa gần giống cũng có thể lên top.

Backlink theo ảnh

Backlink theo ảnh là một dạng backlink có phần đặc biệt, cụ thể là khi bạn đặt một ảnh và thẻ alt của ảnh được chú thích là gì thì theo đó đường link đó sẽ có anchor text mặc nhiên sẽ theo đúng tên chú thích đó. Đây là một trong các thủ thuật đa dạng hóa backlink.

Ví dụ: Bạn đặt một ảnh minh họa và thẻ alt của ảnh là “web chuẩn seo” thì mặc nhiên đường link đó có anchor text là “web chuẩn seo”

Cú pháp của nó như sau:

<a href="bizstore.vn"><img alt="web chuẩn seo" src="http://bizstore.vn/webchuanseo.png" /></a>


Làm SEO luôn cần phải có thời gian, bởi cuộc chiến để tranh giành thứ hạng từ khóa là cuộc chiến dài hạn trường kỳ. Việc xây dựng backlink nói chung và backlink tự nhiên nói riêng đòi hỏi bạn phải kiên trì, tham khảo và áp dụng nhiều thủ thuật trong đó đa dạng hóa anchor text là một trong những thủ thuật cần quan tâm.