Khởi đầu cho thành công
  • Vì sao một CEO lão luyện không bắt tay ngay vào việc cắt giảm, tinh gọn, sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự, thêm, bớt phòng ban, bộ phận.... mà phải nhìn vào chiến lược trước tiên?
  • Sự thật là hầu hết các ý tưởng kinh doanh đều vô dụng, rất ít ý tưởng độc đáo và rất nhiều ý tưởng đã từng được thử nghiệm trước đây.
  • Lãnh đạo không phải là điều gì quá xa vời, đỉnh cao của lãnh đạo là tạo sự ảnh hưởng. Tuy nhiên muốn lãnh đạo được người khác trước tiên phải lãnh đạo được bản thân mình.
  • Mục đích được đưa ra cần được cụ thể rõ ràng, và cùng với đó là để nâng cao khả năng đến được mục đích trong tương lai, chúng ta cần định ra cho mình hướng đi và những chiến thuật cần thiết trong từng giai đoạn để làm cơ sở cho việc đạt được mục tiêu đề ra và từ đó đi đến mục đích ban đầu đã đưa ra.
  • Làm bất kỳ việc gì cũng vậy, sự chuẩn bị tốt là một trong những yếu tố cho thành công, ngược lại chúng ta thất bại trong khâu chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị cho sự thất bại! Với khởi nghiệp còn quan trọng hơn nhiều bởi nguồn lực của khởi nghiệp luôn yếu, thế nên chúng ta khó có cơ hội làm lại một khi thất bại!
  • Khi nói đến khởi nghiệp thì người ta nghĩ đến việc bắt đầu làm một nghề hay một việc gì đó, việc làm đó có thể nhằm mục đích phục vụ cho bản thân, cho xã hội hoặc cả hai mục đích. Thực tế rằng khi nói đến khởi nghiệp thì đa phần thường nghĩ ngay đến việc kinh doanh. Như vậy vấn đề đặt ra ngay là chúng ta sẽ kinh doanh cái gì?
  • Sản phẩm được truyền thông qua báo chí giúp lan tỏa thương hiệu, là Startup rất cần nên biết và vận dụng cách tiếp cận giới tin như sau để thu hút truyền thông một cách hiệu quả!