Khởi đầu cho thành công
  • BizStore đã có mặt trên 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoàn toàn chinh phục người dùng từ khắp nơi trên thế giới. Trong bối cảnh thị trường Thương Mại Điện Tử của Việt Nam phát triển nhanh chóng hòa nhịp cùng thế giới, BizStore bắt đầu chính thức có mặt ở Việt Nam từ năm 2016 và đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế của những nhà dẫn đầu về thiết kế website và giải pháp thương mại điện tử.