Khởi đầu cho thành công

Thẻ rel đi cùng với nofollow và tác động đối với SEO

Nói về SEO thì khái niệm về backlink hay anchor text là khái niệm không thể bỏ qua, khi đề cập đến anchor text thì ngoài các thẻ class, thẻ rev và nhiều thẻ khác thì thẻ rel cũng là một thẻ cần nhắc đến

Nói về SEO thì khái niệm về backlink hay anchor text là khái niệm không thể bỏ qua, khi đề cập đến anchor text thì ngoài các thẻ class, thẻ rev và nhiều thẻ khác thì thẻ rel cũng là một thẻ cần nhắc đến. Trong mã html nó được theo cú pháp sau:

<a href="//bizstore.vn" rel="nofollow">BizStore Việt Nam</a>

Thẻ này chỉ tồn tại trong đường link và người dùng bình thường hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt thực sự của nó mà nó chỉ được nhận biết và hiểu bởi các máy tìm kiếm như Google.

Vai trò trong SEO

Trong quá trình làm seo, người ta hay cần phải đặt các Anchor text đi cùng với backlink và internal link, tuy nhiên trong trường hợp họ không tin tưởng một anchor nào đó, họ sẽ thêm rel=”nofollow” vào cùng đường link, như vậy máy tìm kiếm sẽ không đi theo liên kết, hoặc nếu chúng đi theo thì sẽ không thêm điểm vào đường link đã bị đánh dấu không tin tưởng. Điều này là một trong những thứ ảnh hưởng đến việc tính điểm chất lượng của link juice trong công tác dựng các back link trong các chiến lược xây dựng mô hình hệ thống các site vệ tinh mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu. 

Trong những trường hợp khác, như trên diễn đàn, hoặc các nội dung thảo luận trên blog, tại các trường thông tin chữ kí của các thành viên, các thành viên thường hay dựa vào đó để chèn link vào để dẫn backlink về trang web của họ. Đó là những nơi mà chủ website hay diễn đàn không thể kiểm soát được nội dung người dùng đăng, tất cả các đường link này sẽ bị đánh dấu rel=”nofollow” một cách tự động hay được ép sẵn, như vậy thẻ nofollow còn được đánh vào những nơi người taKHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC NỘI DUNG VÀ LINK

Những liên quan khác của rel nofollow 

Dù được biết rằng thẻ rel nofollow được Google tuyên bố là nó không có giá trị về mặt nâng từ khóa lên top, và cũng không thêm bất kì Link Juice hay Pagerank nào. Tuy nhiên nhiều webmaster đã chỉ ra rằng Google vẫn đi theo đường link đó để index, đúng như Google đã quy định, backlink có nofollow sẽ không nhận được giá trị về Pagerank hoặc link juice nhưng lại nhận thêm các giá trị liên kết khác; ít ra đối với người đọc thông tin cũng dễ dàng tham chiếu thêm thông tin, và nhiều người tin tưởng rằng chúng góp phần mang thêm độ tin tưởng cho website.