Khởi đầu cho thành công

BizStore network include: domain, hosting, vps...

Cloud hosting

Hosting là không gian lưu trữ không thể thiếu giúp cho website của bạn hoạt động được trên môi trường internet. Dịch vụ cloud hosting (lưu trữ đám mây) của BizStore sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu cho trang web của bạn với hiệu suất hoạt động ở mức tốt nhất và an toàn dữ liệu.
Xem thêm

Tên miền (Domain)

Tên miền không chỉ là định danh duy nhất mà là một phần không thể thiếu để khẳng định thương hiệu của bạn. Sở hữu một tên miền sẽ giúp khách hàng của bạn tìm đến công ty của bạn thay vì của đối thủ. BizStore sẽ giúp bạn tìm một tên miền phù hợp nhất.
Xem thêm