Khởi đầu cho thành công

Nắm bắt cơ hội - Thay đổi để tiến lên!!!

Khi Giám Đốc một công ty muốn làm việc gì lớn (chẳng hạn thay đổi mục tiêu, chiến lược phát triển của công ty) thì thường sẽ nghĩ đến những rủi ro sẽ gặp phải. Nhưng để có cơ hội đối phó với các rủi ro, chúng ta cần phân biệt hai loại rủi ro :
👉 Loại 1 : Rủi ro phát sinh khi thay đổi mục tiêu, chiến lược phát triển của công ty trong một ngày nào đó. Rủi ro loại 1 mang tính chất liều lĩnh. Dù rủi ro là gì, thì khi chúng ta quyết định làm, chúng ta đều ý thức được các rủi ro đi kèm và chúng ta nên lập kế hoạch dự phòng để quản lý rủi ro ấy.
👉 Loại 2 : Trong khi đó, chúng ta thường có xu hướng ít ý thức hơn về rủi ro loại 2. Ví dụ rủi ro xuất phát từ việc không làm gì cả (không thay đổi gì cả). Có thể chúng ta không làm gì trong ngày hôm nay và đánh mất cơ hội thiết lập một mối quan hệ tuyệt vời với đối tác mới, hoặc có thể chúng ta không có kế hoạch phát triển sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh sẽ giành thị phần của chúng ta. Kết quả là công ty phải hứng chịu thất bại. 
- Khi đó, chúng ta nên cân nhắc giữa việc hối tiếc vì cơ hội vuột mất do chúng ta không hành động và việc sẳn sàng đón nhận thất bại nếu hành động. Thú vị là rủi ro loại 2 luôn mang đến cảm giác an toàn hơn.
- Tuy nhiên, điều đã thay đổi chính là sự thay đổi. Khi hiện trạng hiện tại không còn là một lựa chọn tốt nhất và sẽ có một ngày nào đó hiện trạng hiện tại sẽ bị bào mòn bởi tiến bộ công nghệ, sự thay đổi về nhân khẩu học, toàn cầu hóa hoặc nỗ lực của đối thủ cạnh tranh.

Gửi bình luận